Tag Archives: Solid Eye

California boxset assembly

Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

v/a CALIFORNIA 10-LP Boxset, Coming Soon

Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

California boxset arrival

Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Solid Eye at Halie’s, Pasadena, California, October 15, 2004

Tags , , ,